Grid Post

แอร์เคลื่อนที่ ยี่ห้อไหนดี

แอร์เคลื่อนที่ วิธีเลือกซื้อแอร์เคลื่อนที่ แอร์เคลื่อนที่นั้นต่างจากพัดลมไอน้ำค่อนข้างมาก แม้ว่ารูปทรงจะดูคล้ายคลึงกันก็ตามที แต่ทั้งระบบการทำงาน กระบวนการปรับอุณหภูมิ และวิธีการใช้งานนั้นต่างกัน การเลือกซื้อจึงต้องแตกต่างกันด้วย แอร์เคลื่อนที่จะมีจุดที่ต้องให้ความสนใจมากกว่า เราลองมาดูกันว่า ก่อนจะซื้อแอร์เคลื่อนที่สักตัว ต้องดูข้อมูลส่วนไหนบ้าง – ขนาด BTU : นี่เป็นประเด็นแรกที่ต้องดู เหมือนกับการเลือกแอร์ติดบ้านนั่นเอง เพราะค่า BTU สัมพันธ์โดยตรงกับการทำความเย็นในพื้นที่ห้องขนาดต่างๆ ถ้าเลือกขนาด BTU น้อยเกินไป มาทำงานในห้องขนาดใหญ่ แอร์ก็จะทำงานหนักและเสียหายได้ง่าย ในทางกลับกันถ้าเลือกขนาด BTU มากมาทำงานในห้องเล็กๆ มันก็เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ…

Column Post

Block Post

Grid Post

แอร์เคลื่อนที่ ยี่ห้อไหนดี

แอร์เคลื่อนที่ วิธีเลือกซื้อแอร์เคลื่อนที่ แอร์เคลื่อนที่นั้นต่างจากพัดลมไอน้ำค่อนข้างมาก แม้ว่ารูปทรงจะดูคล้ายคลึงกันก็ตามที แต่ทั้งระบบการทำงาน กระบวนการปรับอุณหภูมิ และวิธีการใช้งานนั้นต่างกัน การเลือกซื้อจึงต้องแตกต่างกันด้วย แอร์เคลื่อนที่จะมีจุดที่ต้องให้ความสนใจมากกว่า เราลองมาดูกันว่า ก่อนจะซื้อแอร์เคลื่อนที่สักตัว ต้องดูข้อมูลส่วนไหนบ้าง – ขนาด BTU : นี่เป็นประเด็นแรกที่ต้องดู เหมือนกับการเลือกแอร์ติดบ้านนั่นเอง เพราะค่า BTU สัมพันธ์โดยตรงกับการทำความเย็นในพื้นที่ห้องขนาดต่างๆ ถ้าเลือกขนาด BTU น้อยเกินไป มาทำงานในห้องขนาดใหญ่ แอร์ก็จะทำงานหนักและเสียหายได้ง่าย ในทางกลับกันถ้าเลือกขนาด BTU มากมาทำงานในห้องเล็กๆ มันก็เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ…